Giuseppe Garibaldi ekspedicija 2010

Giuseppe Garibaldi ekspedicija 2010

Zimsko ronjenje i još jedna ekspedicija

Nakon otkrića olupine uslijedilo je zimsko ronjenje po internetu i arhivama kako bi prikupili što više građe za film.
Prvo smo se odlučili posjetiti fundaciju Ansaldo koju su osnovali talijanska korporacija Finmeccanica, grad Genova, vlasti pokrajine Genova i vlasti regije Ligurija. Fundacija potiče znanstvena istraživanja, kulturne inicijative i manifestacije, provodi edukaciju i brine o dokumentarnoj i arhivskoj gospodarskoj baštini. Upravo tako su se i ključni dokumenti koje smo dobili na uvid našli u Fundaciji.